Press Release

BPSOLUTIONS accelerates growth with investor M80

Click here for the Dutch version of this press release.

Click here for the French version of this press release.

 

 

logo BP Solutions
logo M80

Press release

BPSOLUTIONS accelerates growth with investor M80

 • BPSOLUTIONS “makes the world a little smarter” with investor M80
 • European leader in digital transformation

Utrecht, 8 DECEMBER 2022 Dutch Mission Critical IT Service provider BPSOLUTIONS, top scorer in Giarte’s IT Xperience monitor for two years in a row, is continuing to build on its mission to make the world a little smarter. Private equity fund M80 is taking a majority stake in BPSOLUTIONS to build, together with XPLUS and Luminis, a European full-service provider in the field of digital transformation.

 

This move responds to the demand for a more holistic approach in helping clients in their digital transformations. M80 aims to build a portfolio of best-in-class specialists in digital transformation: from digital strategy to keeping IT environments up and running. Besides mission critical IT player BPSOLUTIONS, XPLUS, a Belgian expert in enterprise IT architecture, and Luminis, a Dutch software and cloud company, are already part of the portfolio. Together, the group has a turnover of €50 million and employs 300 people.

 

Mark de Groot, CEO BPSOLUTIONS: “By joining forces with XPLUS and Luminis, we will be able to serve clients in multiple areas of their digital transformation, delivering faster, better and integrated results – and across the Benelux. In addition, this move will offer new and interesting opportunities for our employees, which is essential to connect talent to us.”

 

With the acquisition of BPSOLUTIONS, M80 has taken another step in its development as a full-service provider in the field of digital transformation in Europe, following the acquisition of XPLUS and Luminis. By becoming part of this group of companies, BPSOLUTIONS can accelerate the broadening of its service and product portfolio in the field of digital transformation.

 

Hans Bossenbroek, group CEO: “Already during the negotiations with BPSOLUTIONS, we saw concrete opportunities where clients could benefit from the synergy between the various portfolio companies and BPSOLUTIONS. The result: secure, faster, and better solutions, delivered by complementary players with the same culture and notion of excellence.”

 

Carl Annicq, M80: “Their exceptionally strong reputation in the market and outstanding customer feedback strengthened our belief that BPSOLUTIONS was the ideal managed services and mission critical IT player to add to our platform. The extreme customer focus that Mark de Groot and his team pursue with the aim of always positively surprising the client is a breath of fresh air in this industry. IT gems like BPSOLUTIONS are wooed daily – we are therefore extremely proud that BPSOLUTIONS has chosen to partner with M80 to further expand the Managed Services business line of our new platform, internationally.”

 

About BPSOLUTIONS

 • BPSOLUTIONS helps organisations to set up their Mission Critical IT in a way that makes the organisation smarter and therefore enables progress. We do this by, on the one hand, ensuring that IT is always up-and-running and, on the other, using Data Analytics and Artificial Intelligence to ensure that companies are ready for the future where data really starts working for their business. In everything we do, we make the world a little smarter.
 • BPSOLUTIONS serves major clients in various sectors, mainly in the financial, retail, transport & logistics, retail, healthcare, and government sectors
 • For the last two years, BPSOLUTIONS was rewarded by its clients with a No 1 position in the Giarte IT Xperience monitor.
 • More information at https://www.bpsolutions.com/

About M80

 • M80 Partners is the management company of M80 Capital, a private equity fund founded in 2018 that invests in companies in Belgium, France, the Netherlands, and Luxembourg.
 • The investment team consists of seasoned private equity professionals, as well as entrepreneurs, former CEOs, and digital pioneers.
 • The company focuses on growth companies in healthcare, consumer, business services and manufacturing. The M80 team invests in companies it can help digitally transform to accelerate revenue and improve operations.
 • More information at https://m80partners.com/

About XPLUS

 • Founded in 2010 by Wim Vochten, XPLUS provides consultancy services focused on digital transformation through the implementation of business-necessary enterprise IT architecture and digital solutions in the BeNeFraLux.
 • Of the more than 100 highly experienced consultants, 75% have previously worked as a principal consultant or partner at a top 5 consulting firm.
 • XPLUS serves large clients in various sectors, mainly in banking, insurance, telecoms, and retail.
 • More information on https://www.xplus.eu/

About Luminis

 • Founded in 2002, Luminis provides customers with high-quality Cloud and Data solutions. Luminis has partnerships with Amazon Web Services (AWS) and Microsoft, among others.
 • In addition, Luminis is initiator and powerhouse of IT training programme Accelerate with Thales, Bosch and the Dutch Tax Authority, among others.
 • Luminis has 150 employees and offices in Amersfoort, Amsterdam, Rotterdam, Arnhem, and Apeldoorn and provides its services to, for example, Thales, Alliander, Huuskes, BDR Thermea, bol.com and The Learning Network.
 • Find out more about Luminis at https://www.luminis.eu

 

Persbericht

BPSOLUTIONS versnelt groei met investeerder M80

 • BPSOLUTIONS bouwt aan een slimmere wereld met investeerder M80
 • Europese leider in digitale transformatie

Utrecht, 8 DECEMBER 2022  – De Nederlandse Mission Critical IT Service provider BPSOLUTIONS, al twee jaar op een rij top scoorder in de IT Xperience monitor van Giarte, bouwt verder aan haar missie om de wereld slimmer te maken. Private equity fonds M80 neemt een meerderheidsbelang in BPSOLUTIONS om samen met XPLUS en Luminis te bouwen aan een Europese full-service provider op het gebied van digitale transformatie.

 

Deze stap is een antwoord op de vraag naar een meer holistische invulling bij het helpen van klanten in hun digitale transformaties. M80 heeft als doel het bouwen aan een portfolio van best-in-class specialisten op het gebied van digitale transformatie: van digitale strategie tot en met het up and running houden van IT-omgevingen. Naast mission critical speler BPSOLUTIONS, zijn XPLUS, een Belgische expert in enterprise IT-architecture, en het Nederlandse Luminis, een software- en cloudbedrijf reeds onderdeel van de portfolio. De groep heeft gezamenlijk een omzet van €50 miljoen en heeft 300 medewerkers in dienst.

 

Mark de Groot, CEO BPSOLUTIONS: “Door het bundelen van onze krachten met XPLUS en Luminis kunnen we klanten op meerdere vlakken in hun digitale transformatie bedienen, wat een sneller, beter en geïntegreerd resultaat oplevert – en dit in de hele Benelux. Daarnaast zal deze stap nieuwe en interessante mogelijkheden bieden voor onze medewerkers, wat essentieel is om talent aan ons te verbinden”.

 

Met de acquisitie van BPSOLUTIONS heeft M80, na de investering in XPLUS en Luminis, een volgende stap gezet in haar ontwikkeling van een full-service provider op het gebied van digitale transformatie in Europa. Doordat BPSOLUTIONS onderdeel wordt van deze groep bedrijven, kan zij haar diensten- en productenportfolio op het gebied van digitale transformatie versneld verbreden.

 

Hans Bossenbroek, groep CEO: “Al tijdens de onderhandelingen met BPSOLUTIONS zagen we concrete mogelijkheden bij klanten waar we de synergie tussen de verscheidene portfolio-bedrijven en BPSOLUTIONS konden aanbieden. Het resultaat: veilige, snellere, en beter geïntegreerde oplossingen, geleverd door complementaire spelers met eenzelfde cultuur en eenzelfde notie van excellence.”

 

Carl Annicq, M80: “De uitzonderlijk sterke reputatie in de markt en uitmuntende feedback van klanten sterkten ons in de overtuiging dat BPSOLUTIONS de ideale speler is om aan ons platform toe te voegen. De extreme klantgerichtheid die Mark de Groot en zijn team nastreven met als doel de klant steeds positief te verbazen is een frisse wind in deze industrie. IT-parels zoals BPSOLUTIONS worden dagelijks het hof gemaakt – we zijn dan ook bijzonder verheugd dat BPSOLUTIONS ervoor heeft gekozen om samen met M80 de Managed Services business lijn verder uit te bouwen, internationaal.

 

Over BPSOLUTIONS

 • BPSOLUTIONS helpt organisaties hun Mission Critical IT in te richten op een manier waardoor de organisatie slimmer wordt en daardoor vooruitgang kan boeken. Dit doen we door aan de ene kant te zorgen dat de IT altijd up-and-running is en aan de andere kant zorgen we met Data Analytics en Artificial Intelligence er voor dat bedrijven klaar zijn voor de toekomst waarmee data echt voor hun bedrijf gaat werken. Bij alles wat we doen, maken we de wereld een beetje slimmer.
 • BPSOLUTIONS bedient grote klanten in diverse sectoren, voornamelijk in de financiële, retail, transport&logistiek, detailhandel, zorg en overheidssector.
 • Afgelopen twee jaar werd BPSOLUTIONS door haar klanten beloond met een nr 1 positie in de Giarte IT Xperience monitor.
 • Meer informatie op https://www.bpsolutions.com/

 

Over M80

 • M80 Partners is de managementvennootschap van M80 Capital, een private-equityfonds dat in november 2018 is opgericht en investeert in bedrijven in België, Frankrijk, Nederland en Luxemburg.
 • Het investeringsteam bestaat uit doorgewinterde private equity professionals, maar ook ondernemers, voormalige CEO’s en digitale pioniers.
 • Het bedrijf richt zich op groeibedrijven in de gezondheidszorg, consumentenmarkt, zakelijke dienstverlening en industrie. Het M80-team investeert in bedrijven die het digitaal kan helpen transformeren om de omzet te versnellen en de bedrijfsvoering te verbeteren.
 • Meer informatie op https://m80partners.com/

 

Over XPLUS

 • XPLUS werd in 2010 opgericht door Wim Vochten en levert consultancydiensten gericht op digitale transformatie door middel van de implementatie van bedrijfsnoodzakelijke enterprise IT-architectuur en digitale oplossingen in de BeNeFraLux.
 • Van de meer dan 100 zeer ervaren consultants heeft 75% eerder gewerkt als principal consultant of partner bij een top 5 consultancybedrijf.
 • XPLUS bedient grote klanten in diverse sectoren, voornamelijk in het bank- en verzekeringswezen, de telecomsector en de detailhandel.
 • Meer informatie over https://www.xplus.eu/

 

Over Luminis

 • Luminis werd in 2002 opgericht en biedt klanten hoogwaardige oplossingen op het gebied van Cloud en Data. Luminis heeft partnerships met o.a. Amazon Web Services (AWS) en Microsoft.
 • Daarnaast is Luminis initiator en de kracht van IT-opleidingsprogramma Accelerate met o.a. Thales, Bosch en de Belastingdienst.
 • Luminis telt 150 medewerkers en heeft kantoren in Amersfoort, Amsterdam, Rotterdam, Arnhem en Apeldoorn en verleent haar diensten aan bijvoorbeeld Thales, Alliander, Huuskes, BDR Thermea, bol.com en The Learning Network.
 • Meer informatie over Luminis via https://www.luminis.eu

Communiqué de presse

BPSOLUTIONS accélère sa croissance avec l’investisseur M80

 • BPSOLUTIONS construit un monde plus intelligent avec l’investisseur M80
 • Leader européen de la transformation numérique

Utrecht, 8 DÉCEMBRE 2022 – Le fournisseur néerlandais de Managed Services IT BPSOLUTIONS, leader du Giarte IT Xperience Monitor en 2021 et 2022, poursuit sa mission de rendre le monde un peu plus intelligent. Le fonds de private equity M80 prend une participation majoritaire dans BPSOLUTIONS pour construire, avec XPLUS et Luminis, un leader européen full-service de la transformation numérique.

 

Cette opération répond à la demande des clients pour une approche plus holistique de leur transformation numérique. M80 vise à constituer un portefeuille de spécialistes de premier plan en matière de transformation numérique : de la stratégie numérique à la maintenance des environnements informatiques. En plus de BPSOLUTIONS, fournisseur de Managed Services IT, XPLUS, expert belge en architecture informatique d’entreprise, et Luminis, société néerlandaise de développement axée autour du cloud, font déjà partie du portefeuille. Ensemble, le groupe réalise un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros et emploie 300 personnes.

 

Mark de Groot, CEO de BPSOLUTIONS : ” En unissant nos forces avec XPLUS et Luminis, nous serons en mesure de servir les clients dans de multiples domaines de leur transformation numérique, en fournissant des résultats plus rapides, meilleurs et intégrés – et ce, dans tout le Benelux. En outre, ce changement d’échelle offrira des opportunités nouvelles et intéressantes à nos employés, ce qui est essentiel pour attirer les talents.”

 

Avec l’acquisition de BPSOLUTIONS, M80 a franchi une nouvelle étape dans son développement en tant que fournisseur de services complets dans le domaine de la transformation numérique en Europe, après l’acquisition de XPLUS et de Luminis. En intégrant le groupe, BPSOLUTIONS peut accélérer l’élargissement de son portefeuille de services et de produits dans le domaine de la transformation numérique.

 

Hans Bossenbroek, CEO du groupe : « Déjà pendant les négociations avec BPSOLUTIONS, nous avons vu des opportunités concrètes avec des clients où nous pouvons leur faire bénéficier des synergies entre les différentes sociétés du portefeuille et BPSOLUTIONS. Le résultat : des solutions sûres, plus rapides et meilleures, fournies par des acteurs complémentaires partageant la même culture et la même notion de l’excellence. »

 

Carl Annicq, M80 : « Leur réputation sans pareille sur le marché et les commentaires exceptionnels de leurs clients ont renforcé notre conviction que BPSOLUTIONS était l’acteur idéal des Managed Services IT à ajouter à notre plateforme. L’extrême attention portée au client par Mark de Groot et son équipe, dans le but de toujours surprendre positivement le client, est une bouffée d’air frais dans ce secteur. Les joyaux des services IT comme BPSOLUTIONS sont courtisés chaque jour – nous sommes donc extrêmement fiers que BPSOLUTIONS ait choisi de s’associer à M80 pour développer davantage la ligne d’activité Managed Services de notre plateforme, à l’échelle internationale. »

 

À propos de BPSOLUTIONS

 • BPSOLUTIONS aide les organisations à mettre en place leur informatique critique de manière à rendre l’organisation plus intelligente et donc à permettre le progrès. Pour ce faire, nous veillons, d’une part, à ce que l’informatique soit toujours opérationnelle et, d’autre part, nous utilisons l’analyse des données et l’intelligence artificielle pour faire en sorte que les entreprises soient prêtes pour un avenir où les données seront réellement au service de leur activité. Dans tout ce que nous faisons, nous rendons le monde un peu plus intelligent.
 • BPSOLUTIONS sert des clients importants dans divers secteurs, principalement dans les domaines de la finance, de la distribution, du transport et de la logistique, du commerce de détail, de la santé et des administrations publiques.
 • Au cours des deux dernières années, BPSOLUTIONS a été récompensé par ses clients en occupant la première place dans le classement de Giarte IT Xperience.
 • Plus d’informations sur https://www.bpsolutions.com/

 

À propos de M80

 • M80 Partners est la société de gestion de M80 Capital, un fonds de private equity fondé en 2018 qui investit dans des entreprises en Belgique, en France, aux Pays-Bas et au Luxembourg.
 • L’équipe d’investissement est composée de professionnels chevronnés du capital-investissement, ainsi que d’entrepreneurs, d’anciens PDG et de pionniers du numérique.
 • La société se concentre sur les entreprises en croissance dans les secteurs de la santé, du commerce de détail, des services aux entreprises et de la fabrication. M80 investit dans des entreprises qu’elle peut aider dans leur transformation numérique pour accélérer leur croissance et optimiser leurs opérations.
 • Plus d’informations sur https://m80partners.com/

 

À propos de XPLUS

 • Fondée en 2010 par Wim Vochten, XPLUS fournit des services de conseil axés sur la transformation numérique par la mise en œuvre d’une architecture informatique d’entreprise et de solutions numériques nécessaires à l’entreprise dans le BeNeFraLux.
 • Parmi les plus de 100 consultants hautement expérimentés, 75 % ont précédemment travaillé en tant que consultants principaux ou partenaires dans un cabinet de conseil du top 5.
 • XPLUS sert de grands clients dans divers secteurs, principalement dans la banque, l’assurance, les télécoms et le commerce de détail.
 • Plus d’informations sur https://www.xplus.eu/

 

À propos de Luminis

 • Fondée en 2002, Luminis fournit à ses clients des solutions de haute qualité en matière de cloud et de données. Luminis a conclu des partenariats avec Amazon Web Services (AWS) et Microsoft, entre autres.
 • En outre, Luminis est l’initiateur et la locomotive du programme de formation informatique Accelerate avec Thales, Bosch et le fisc néerlandais, entre autres.
 • Luminis emploie 150 personnes et possède des bureaux à Amersfoort, Amsterdam, Rotterdam, Arnhem et Apeldoorn. Elle fournit ses services, entre autres, à Thales, Alliander, Huuskes, BDR Thermea, bol.com et The Learning Network.
 • Pour en savoir plus sur Luminis, consultez le site https://www.luminis.eu/